Tietopankki

 • Esimerkit

  Kuva SeAMK Wellbeing Labsissa tapahtuvan yhteistyön etenemisestä.

  Yhteistyö SeAMK Wellbeing Labsin kanssa lähtee yleensä yhteydenotosta, joka voi tapahtua tämän palvelusivuston kautta. Yhteydenoton jälkeen sovitaan useimmiten yhteistyötapaaminen joko paikan päällä tai verkossa, ja tapaamisessa sovitaan yhteistyön etenemisestä ja sen yksityiskohdista (lainataanko laitteita, tehdäänkö tutkimuksellista työtä, TKI-yhteistyötä tai hyödynnetäänkö yhteistyössä opiskelijatyötä). Yhteistyön lähdettyä käyntiin täytetään mahdolliset sopimukset/lomakkeet (opiskelijan toimeksiantolomake, laitelainauslomake ja -sopimus), ja otetaan mahdollisesti käyttöön teknologioiden arviointilomakkeet. Yhteistyön aikana keräämme tarpeen mukaan välipalautetta joko puhelimitse, verkkotapaamisen avulla tai sähköpostitse. Yhteistyön päättyessä kerätään vielä loppupalaute ylös. Tavoitteena on aina onnistunut yhteistyö SeAMKin ja eri toimijoiden välillä.

  Kuva SeAMK Wellbeing Labsissa tapahtuvan laitelainausprosessin etenemisestä.

  SeAMK Wellbeing Labsin laitelainausprosessi alkaa yhteydenotolla, joka voi tapahtua tämän palvelusivuston kautta. Tällöin voidaan täyttää myös laitelainauslomake. Yhteydenoton jälkeen sovitaan yleensä yhteistyötapaaminen joko paikan päällä tai verkossa, ja tapaamisessa sovitaan yhteistyön etenemisestä (mitä laitteita lainataan ja mihin tarkoitukseen). SeAMK Wellbeing Labs auttaa laitteiden käyttöönotossa ja opastuksessa. Käyttöönoton alussa täytetään laitelainaussopimus ja otetaan mahdollisesti käyttöön teknologioiden arviointilomakkeet. Yhteistyön aikana voidaan kerätä välipalaute laitetta lainaavalta taholta ennen laitteen varsinaista palautusta. Yhteistyön päättyessä kerätään vielä palaute ylös. Tavoitteena on aina onnistunut yhteistyö SeAMKin ja eri toimijoiden välillä.

  Esimerkkikuva SeAMK Wellbeing Labsissa tapahtuneesta yritysyhteistyöstä.

  Yhtenä esimerkkinä SeAMK Wellbeing Labsissa toteutuneesta yhteistyöstä on TKI-yhteistyö lyhytterapiayritysten kanssa (virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen terapiassa). Yhteistyön tahoina olivat SeAMKin Yhteiskehittämisellä innovaatioita – SOTE Living Lab -hanke sekä kaksi Seinäjoella toimivaa lyhytterapiayritystä. Yhteistyön ideointi lähti käyntiin eräässä tapahtumassa, ja tämän jälkeen sovittiin varsinainen yhteistyötapaaminen verkossa. Tapaamisessa käytiin läpi tarve yhteistyölle, lainattavat laitteet (yhdet VR-lasit) ja mahdolliset VR-sisällöt sekä keskusteltiin vaikuttavuuden mittaamisesta ja palautteen keruusta. Myöhemmin pidettiin vielä toinen verkkotapaaminen, jossa tarkennettiin pilotointiin tulevat VR-sisällöt ja VR-lasien laina-aika, palautteenkeruu, yhteydenpito jatkossa ym. Tämän jälkeen hanke opasti yrittäjät VR-lasien ja sisältöjen käyttöön. Yrittäjien kanssa täytettiin laitelainaussopimus, ja heidän käyttöönsä annettiin teknologioiden arviointilomakkeet. Yhteistyön aikana kerättiin välipalautetta ja lisättiin pilotointiin vielä yksi VR-sisältö.

 • Opas videovälitteisen etäohjauksen toteuttamiseen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla

  Opas on kirjoitettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Yhteiskehittämisellä innovaatioita - SOTE Living Lab -hankkeen tuotoksena. Oppaassa kerrotaan videovälitteisestä etäohjauksesta, sekä avataan etäohjauksen toteuttamisessa huomioitavia seikkoja.

 • Julkaisulistaus (SeAMK)

  SeAMKin hyvinvointiteknologiaan liittyviä julkaisuja

  Etäpalvelut ja etäohjaus monipuolistavat palvelutarjontaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla | @SeAMK-verkkolehti

  Virtuaalitodellisuus asumisen tukena

  Etäpalvelut koronapandemiasta toipumisen tueksi sosiaali- ja terveysalalla – vaikutukset hoitovelan keventämiseen

  Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksen tukena – VR-työpajoja opettajille ja alueen yrityksille

  Luonto hyvinvoinnin edistäjänä

  Monialainen osaaminen ja opiskelijayhteistyö psykogeriatristen potilaiden lääkkeettömässä hoidossa ja kuntoutuksessa | @SeAMK-verkkolehti

  Käyttäjät keskiöön hyvinvointiteknologioiden kehittämisessä | @SeAMK-verkkolehti

  Oppimisen työkaluja laajentamassa | @SeAMK-verkkolehti

  Ikääntyneiden kotihoidon teknologioita halutaan kehittää | @SeAMK-verkkolehti

  Älykodissa on älyä! | @SeAMK-verkkolehti

  Tekoäly, mobiili terveysteknologia ja robotiikka uudistavat hyvinvointialoja | @SeAMK-verkkolehti

  Tekoäly ja virtuaalimaailma visiona -miten teknologioita voidaan hyödyntää hyvinvointialojen yritystoiminnassa? | @SeAMK-verkkolehti

  Näyttöön perustuvaa suunnittelua, tekoälyä ja hyvinvointiteknologiaa | @SeAMK-verkkolehti

  Tulevaisuuden älykoti täyttyy laitehankinnoista | @SeAMK-verkkolehti

  Asiakkaan etäohjaukseen liittyvät erilaiset osaamisvaatimukset | @SeAMK-verkkolehti

  Virtuaalista verkostoitumista etäkonferenssissa | @SeAMK-verkkolehti

  Sähköisen raportointialustan hyödyntäminen terveysalan käytännön harjoittelun ohjauksessa | @SeAMK-verkkolehti

 • Julkaisulistaus (EPTEK)

  Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry:n aikaiset julkaisut mm. hyvinvointiteknologiaan liittyen

  Salminen-Tuomaala, M. Jaskari, P., Perälä, S., Rouvala C. Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Clinical Nursing Studies Vol. 5, No.4, PP. 73-80,Pub.Date: July 7, 2017. DOI: 10.5430/cns.v5n4p73

  Koivuluoma M, Perälä S, Pekkanen T, Sorvettula, J, Leppäkoski, T & Paavilainen, E. 2016. The ”code of caring” operational model supports children and young people.Injury prevention. Safety 2016 world conference 18 -21 September 2016. Tampere, Finland. BMJ, A324. injuryprevention.bmj.com; www.savirweb.org.

  Leppäkoski, T, Paavilainen, E, Perälä S, Koivuluoma M, Sorvettula, J & Pekkanen T. 2016. Multi-professional collaboration in the service of children and young people.Injury prevention. Safety 2016 world conference 18 -21 September 2016. Tampere, Finland. BMJ, A330. injuryprevention.bmj.com; www.savirweb.org.

  Perälä, S., Kamula M. Connecting healthcare professionals. International innovation issue 123, 2014, pp. 80-82.

  Perälä, S., Mäkelä K., Salmenaho, A., Latvala, R. Technoloygy for elderly with memory impairment and wandering risk. E-Health Telecommunication systems and NetworkVolume 2, Number 1 (2013), PP. 13-22, Pub. Date: March 29, 2013. DOI: 10.4236/etsn.2013.21003

  Munir, M. W., Perälä, S., Mäkelä K. Utilization and Impacts of GPS Tracking in Healthcare: A Research Study for Elderly Care. International Journal of ComputerApplications in Technology 05/2012; 45(11):975-8887

  I. Bäck, A. Kaataja, N. Lehtonen, K. Mäkelä, K. Salo, T. Tupiini. Neuvokas II – Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys -hankkeen loppuraportti. Sähköinen Julkaisu,2012.

  I. Bäck, J. Kallio, S. Perälä, K. Mäkelä, Remote monitoring of nursing home residents using a humanoid robot, Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 18, No. 6, pp. 357—361, 2012.

  Kallio, J., Bäck, I., Salmenaho, A., Perälä, S., Mäkelä, K. A-Robot-Assisted Exercise Program for the Rehabilitation of Older Adults. The 17th Finnish National Conferenceon Telemedicine and eHealth 2012. Ms Viking Mariella Helsinki- Tukholma-Helsinki.

  Perälä, S., Viitanen, M., Kamula, M., Mäkelä, K. Multidimensional group for homecare support. The 17th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2012.Ms Viking Mariella Helsinki- Tukholma-Helsinki

  Ignatius, E. Perälä, S. Mäkelä, K. (2010). Use of videoconferencing for consultation in dental prosthetics and oral rehabilitation.. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol.16 Number 8, 2010 pp. 467-470

  Munir, Muhammad Wasim., Mäkelä, Kari., Perälä, Sami. 2010 Assessment of GPS Tracking Devices for Elderly Care. 4th International hyvite symposium on wellbeing technology, Tampere, 2010.

  Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Location based technology for memory impaired elderly. Gerontechnology 2010; 9(2):242; doi:10.4017/gt.2010.09.02.274.00. Keywords: health technology, elderly care, dementia, Alzheimer´s disease.

  Riikonen M., Mäkelä K., Perälä S. Safety and monitoring technologies for the homes of people with dementia. Gerontechnology 2010; 9(1):32 45;doi:10.4017/gt.2010.09.01.003.00 Keywords: dementia, safety technology, safety net, home care technology

  Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Kulunvalvontateknologia muistisairaan apuna. 7 Gerontologian päivien konferenssiabstrakti, Kuopio 2010, pp. 115.

  Perälä, S. Ignatius, E. Mäkelä, K. 2009. Development of an interactive system for social care, heath care and e-learning. International New Types of Worker in Heath and Social Care Conference abstract, London, 2009, pp 14.

  Hedberg M, Salo H, Mäkelä K, Perälä S: Safety and monitoring technologies for the homes of people with Alzheimer`s disease. 6th International Conferense on Successes and Failures in Telehealth. Conference Proceedings Delegates´ Edition, 2006.

  Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. 2006. Teledentistry in dental specialist education in Finland. Poster script 6th International Conference on Successesand Failures in Telehealth, Brisbane, Australia, 2006.

  Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. (2006a). Teledentistry in dental specialist education in Finland. Poster script SFT-6 Australia

  Ignatius, E. Mäkelä, K., Happonen, R-P., Perälä, S. (2006b). Teledentistry in dental specialist education in Finland. Journal of telemedicine and telecare, 6th International Conference on Successes and Failures in Telehealth. Vol. 12 Suppl. 3, 2006 pp. 46-49.

  Paavola T, Mäkelä K, Pyykkö V & Perälä S. (2006a) National Finnish eHealth development project ‘ProViisikko’. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 12, Suppl. 3,2006, pp. 67-69.

  Paavola T, Mäkelä K, Pyykkö V & Perälä S. (2006b) National Finnish eHealth development project ‘ProViisikko’. 6th International Conference on Successes and Failures in Telehealth, Brisbane, Australia, 2006, pp. 106-109.

  Perälä S, Salo H & Nyrhilä J. (2006) Kuvansiirtoa onnettomuuspaikalta päivystyspoliklinikalle. Sairaala nro 8/2006, s. 40–42.

  Ignatius, E., Mäkelä, K., Happonen. R-P., Perälä, S. 2004. Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa. Suomen hammaslääkärilehti 17/2004. s.958-962.

  Perälä, S., Ignatius, E., Mäkelä, K. Videoconferencing in medical education at Seinäjoki Central Hospital from year 1999 to 2003 – a retrospective study. Conference abstract. Medical Technology Seminar, Seinäjoki 2004.

  Perälä, S., Ignatius, E., Rekiaro, M., Mäkelä, K. 2004. Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Abstrakti. Sosiaali- ja terveydenhuollontietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.

  Ignatius, E., Mäkelä, K., Perälä, S. 2003. Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla. Suomen hammaslääkärilehti 16/2003. s. 864-868.

  Granlund, H., Kumpula, P., Perälä, S. & Tuomiranta, M. 2001. Videoetäopetus ihotautilääkärien täydennyskoulutuksessa. Suomen lääkärilehti 45/2001. s. 4645-4648.

  Mäkelä, K., Perälä, S., Heikkinen, S. 2000. Videoconferencing and clinical uses: state of the Tecnology. Abstract. Publications A: Researches 1/2000, 90-91. The first International nursing conference, 23-25 May 2000, Seinäjoki, Finland.