Opiskelijatyö

SeAMK Opiskelijatyö on opiskelijatyön ja työelämän kohtaamispiste. Täällä opiskelijat suunnittelevat, tuottavat ja toteuttavat työelämälähtöisiä palveluja osana opintojaksojaan, opinnäytetöinä tai osana harjoitteluaan. Palveluissa yhdistyvät työelämän tarpeet ja opiskelijoiden oppiminen sekä kehittäminen ja yhdessä tekeminen.

SeAMK Opiskelijatyö on sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille moniammatillinen harjoitteluympäristö. Harjoittelun aikana opiskelijat vastaanottavat työelämän toimeksiantoja tai kehittävät palveluita itse. Ympäristön teemoja ovat työelämäyhteistyö, yhteiskehittäminen, ennaltaehkäisevä toiminta, kokeilut ja innovaatiot, yrittäjämäinen työskentely, tiimityö ja itsensä johtaminen. Opiskelijatyössä on mahdollista hyödyntää Wellbeing Labs ympäristöjen teknologioita ja tiloja käytännön toimissa.

Yksityisille henkilöille tai ryhmille ympäristö tarjoaa mm. kuntotestauspalvelua, toimintakyvyn kartoitusta, hyvinvointiohjausta sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden edistämiseksi. Yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille kohdentuva opiskelijatyö on muun muassa selvitysten, pienimuotoisten tutkimusten tai kehittämistöiden tekemistä, materiaalien tuottamista, teemapäiviin ja erilaisiin ohjauksellisiin tilanteisiin liittyvä suunnittelutyö, toteutus ja arviointi.

Osa toiminnastamme on maksullista ja kehitämme palvelujamme tarpeita kuunnellen. Palveluita on tarjolla opiskelijoiden harjoittelujaksojen aikana sekä opintojaksototeutusten mukaan kausittain. Ympäristömme tekijöineen on mielellään mukana yhteiskehittämisessä. 

Yhteistyön aloitteet ja toimeksiannot kirjataan alla olevalle toimeksiantolomakkeelle. Lomake lähetetään täytettynä Wellbeing Labs Opiskelijatyön suunnittelijalle osoitteeseen marika.kaariainen@seamk.fi.

Ota yhteyttä opiskelijatyöhön liittyen!

Marika Kääriäinen

Suunnittelija, hyvinvointipalvelut

sähköposti

Marika.Kaariainen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300393