Simulaatiot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun simulaatio-oppimisympäristö koostuu kahdesta simulaatioluokasta, kahdesta simulaatio-opetustilanteiden ohjaamosta ja kahdesta debriefing-tilasta. Simulaatio-oppimisympäristöt soveltuvat erityisen hyvin erilaisiin hoitotyön teknisten ja ei-teknisten taitojen oppimistilanteisiin. Simulaatioluokissa voidaan toteuttaa esim. akuuttihoitotyön, perioperatiivisen hoitotyön, sisätautikirurgisen hoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön, mielenterveys- ja päihdehoitotyön, palliatiivisen hoitotyön ja lasten hoitotyön simulaatioita.

Simulaatioluokissa hyödynnetään Gaumardin ja AiSimulaten simulaattorinukkeja – simulaatioissa voidaan käyttää sekä kiinteitä että siirrettäviä kameroita ja mikrofoneja. Simulaatio-opetustiloissa voidaan toteuttaa myös tilauksesta räätälöityjä koulutuksia erilaisille ryhmille.

Simulaatioympäristöön sisältyy myös verkkovälitteinen yhteissimulaatio, joka toteutuu SeAMK:n ja SAMK:n yhteistyönä Gerontologisen hoitotyön opinnoissa. Mukaan toimintaan on tullut myös muita ammattikorkeakouluja, kuten TAMK, HAMK, Turun AMK ja Lapin AMK. Myös Turun Yliopisto ja SataEdu ovat olleet toiminnassa mukana. Verkkovälitteinen yhteissimulaatio tapahtuu Teamsissa, ja siihen voi osallistua myös katselijan roolissa.

Ota yhteyttä simulaatioihin liittyen!

Henkilö seisoo toinen käsi lanteillaan.

Mari Salminen-Tuomaala

Yliopettaja, Kliininen hoitotyö; yAMK-yliopettaja, Kliininen asiantuntijuus

sähköposti

Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304166

Henkilökuva

Virpi Salo

Lehtori, opinto-ohjaaja

sähköposti

Virpi.Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408300436