Tietosuoja

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) tärkeitä perusarvoja ovat henkilötietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa toiminnassamme. Noudatamme asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yhteistyökumppaniemme sekä muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) noudatetaan korkeaa tietosuojan tasoa. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.

Suojaamme palvelumme teknisesti asianmukaisin keinoin ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista.

Tietosuojapolitiikka

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tietosuojapolitiikan, jota noudatetaan kaikessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilötietojen käsittelyssä. Tutustu tietosuojapolitiikkaan SeAMK.fi-verkkosivustolla.

SeAMK Wellbeing Labsin tietosuojaseloste

Lue tietosuojaseloste täältä »

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti tai se on tehtävä henkilökohtaisesti. Omat tietonsa voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten itseään koskevat tiedot voi tarkastaa ja millä tavoin omiin tietoihinsa sisältyvän virheen korjaamista voi pyytää. Muiden rekistereiden osalta lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä ja virheen korjaamista koskevan pyynnön tekemisestä antavat rekisteriselosteissa nimetyt yhteyshenkilöt.

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista täältä »

Tietojen luovuttaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu luovuttaa rekistereissään olevia henkilötietoja säännöllisesti eri tahoille. Tietosuojaselosteissa yksilöidään rekisterikohtaisesti, mille tahoille henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tietosuojaan ja tarkastusoikeuteen liittyviä lomakkeita

Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva lomake ja lähetä se postiosoitteeseen:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tietosuojavastaava
PL 412
60101 Seinäjoki

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Rekisteritietojen korjaamis- ja poistamisvaatimus (pdf)

Selvityspyyntö henkilötietojen käsittelystä (pdf)

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan tulee Seinäjoen ammattikorkeakoululla olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavaan yhteystiedot:
Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi