Palvelut

SeAMK Wellbeing Labs on opiskelijalle työelämäläheinen oppimisympäristö. Ympäristö antaa vahvat valmiudet työelämään, mahdollistaa verkostoitumisen ja aidon asiakastyöskentelyn jo opintojen aikana. Työelämästä nousevia toimeksiantoja toteutetaan yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja tutkintoalojen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijatyö toimii living lab -toimintamallin mukaisesti. Oppimisympäristössä toimijat kohtaavat ja kehittämistyössä voidaan yhdistää käyttäjät, soveltajat, kehittäjät ja mahdollistajat. Voit lukea mallista lisää täältä.

Wellbeing Labs ympäristössä opiskelijat tuottavat erilaisia hyvinvointia tukevia ja ennaltaehkäiseviä palveluita  ammattilaisten ohjauksessa. Opiskelijatyössä hyödynnetään laajasti kehittämis- ja oppimisympäristön välineistöä, laitteita, sovelluksia ja tiloja. Erilaiset hyvinvointiteknologisten ja ammatillisten laitteiden hyödyntäminen toimeksiantojen toteutuksissa lisää opiskelijan teknologiaosaamista sekä mahdollistaa yhteistyötahon tutustumisen uusiin välineisiin ja ratkaisuihin. Ympäristössä myös eri alojen asiantuntijat ovat tarvittaessa saatavilla.

Esimerkkejä palveluistamme

Keväällä 2024 palveluita tarjoavat fysioterapian, sosionomikoulutuksen ja hoitotyön opiskelijat. Palveluita tarjotaan tietyin rajoituksin aikavälillä 8.1.-10.5.2024.

Yksilöasiakkaille

 • Hyvinvointikartoitukset ja mittaukset
 • Hyvinvoinnin ohjaus ja neuvonta
 • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä tukeva toiminta

Ryhmille (yhdistykset ja yhteisöt)

 • Ryhmänohjaukset
 • Tietoiskut ja luennot
 • Tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Yrityksille

 • Virkistys-, tyhy- ja tykypäivät
 • Ergonomiakartoitukset
 • Hinnasto

  SeAMK Wellbeing Labs -opiskelijatyössä opiskelijat tuottavat asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja yksityisille, ryhmille ja yhteisöille. 

  Palveluihimme kuuluvat muun muassa erilaiset tutkimis- ja mittauspalvelut sekä ohjaus ja neuvonta. Käytämme mittauksissa apuna myös erilaisia mittareita sekä hyvinvointiteknologian laitteita.  

  Palveluntuottajina toimivat terveysalojen opiskelijat. Opiskelijoiden työskentelyn tukena toimii harjoittelun ohjaajana toimiva työelämäohjaaja tai opintojakson vastuuopettaja.  

  Vastaanottokäynti 

  • 60 min 10 e 

  Hieronta 

  • 60 min 25 e
  • 45 min 20 e 

  Maksutapana toimii maksukortti tai käteinen. 

  Yhteydenotot, lisätietoa ja ajanvaraus ma-pe klo 9-14 toimintakauden aikana.  Jos emme vastaa, soitamme takaisin.  

  • Puhelin: 040 830 0393 
  • Käyntiosoite: Kampustalo, Kalevankatu 35, Seinäjoki 
 • Yksilöohjaus

  Opiskelijatyön palveluihin kuuluu kuuluu tutkimis- ja mittauspalvelut sekä ohjaus ja neuvonta. Palveluntuottajina toimivat terveysalojen opiskelijat. 

  Yksilöohjaus tapahtuu Kampustalolla tai muussa ohjaukseen sopivassa ympäristössä. Yksilöohjausta toteutetaan niin kliinisten harjoittelujaksojen aikana kuin opintojaksoyhteistyössä. Kaikessa toiminnassa on mukana harjoittelua ohjaava työelämäohjaaja tai opintojakson vastuuopettaja. 

  Yksilöohjaus painottuu ennaltaehkäisevään hyvinvointiohjaukseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Yksilöohjaus tapahtuu yleensä kahden opiskelijan toteuttamana. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan työpari on moniammatillinen. Käynnit ovat aina luottamuksellisia ja tilanteissa noudatetaan vaitiolovelvollisuutta. 

  Yksilöohjausta toteutamme säännöllisesti muun muassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. 

 • Ryhmätoiminta

  Opiskelijatyön toimijat ohjaavat erilaisia ryhmiä joko tilauksesta tai jatkuvina, avoimina ryhminä.

  Ryhmänohjauksessa on aina mukana 2-3 opiskelijaa, mikä mahdollistaa erilaisten osallistujien yksilöllisemmän huomioimisen ja avustamisen. Myös oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat voivat reflektoida toimintaa vertaistensa kanssa sekä saada vertaispalautetta koko toimintajakson ajalta. Toiminnan taustalla on aina joko harjoittelun työelämänohjaaja tai opintojakson vastuuopettaja.

  Opiskelijat tuottavat erilaisia ryhmätoimintoja niin opintojaksoilla kuin käytännön harjoittelujaksoilla. Esimerkiksi sosionomiopiskelijat ovat jalkauttaneet SPR:n Kaveritaitoja-ryhmiä jo useisiin luokkiin ja ryhmiin. Lue tästä ja muista yhteistyökokemuksista lisää Tietopankistamme.

 • Opinnäytetyöt

  SeAMKissa opinnäytetyöt tehdään vahvasti yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Käytössämme on yhteinen ja avoin opinnäytetyöpörssi, johon toimeksiantajataho voi ilmoittaa aiheensa. Lisätietoa SeAMKin opinnäytetyöprosessista alla olevasta linkistä.

  Opinnäytetyöt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | SeAMK.fi

  Lisätietoja sosiaali- ja terveysalojen opinnäytetöihin liittyen antavat:

  Geronomikoulutus: Tua Niemelä

  Fysioterapeuttikoulutus: Tarja Svahn

  Sosionomikoulutus: Anu Aalto

  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus: Kristiina Store ja Mari Salminen-Tuomaala

  Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@seamk.fi

 • Opintojaksoyhteistyö

  Opintojaksoyhteistyötä pyritään kehittämään edelleen. Tarkoituksena on, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan työelämätaitoja sekä opintojaksolla opittuja asioita aidoissa työelämän tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Opintojaksoyhteistyö tarkoittaa vahvaa työelämäläheistä toteutusta. Opintojaksoyhteistyötä tehdään monenlaisten toimijoiden kanssa kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Opintojaksoilla on toteutettu mm. erilaisia kartoituksia, kyselyitä ja toimintakykymittauksia.

  Opintojaksoyhteistyössä on järjestetty erilaisia tapahtumia, kuten

  • Hyvinvointipäiviä
  • Soveltavan liikunnan talvipäivä
  • Kokemuskirjasto
  • Lonkat ja polvet kuntoon -ryhmä

  Otamme vastaan ideoita ja toimeksiantoja opintojaksoyhteistyössä toteutettavaksi. Idean voi lähettää toimeksiantolomakkeella tai ottamalla yhteyttä Wellbeing Labs Opiskelijatyön suunnittelijaan.

  Lukuvuoden 2024-2025 opintojaksoyhteistyötä tehdään muun muassa seuraavien opintojaksojen yhteydessä:

  • Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen, opiskelijaperi suunnittelee ja toteuttaa kaksi ohjaustuokiota saman ryhmän kanssa. Opintojakso ja ohjaukset alkavat elo-syyskuun vaihteessa.
  • Tarinallisuus ryhmätoiminnoissa, opiskelijapari toteuttaa ryhmänohjauksen kohderyhmän mukaan useimmiten yhteistyötahon tiloissa.
  • Käyttäjälähtöinen kehittäminen, toimeksiantajan toimeksianto, jonka työstämiseen opiskelijat tarttuvat palvelumuotoilun keinoin.
  • Hoitotyön projektiharjoittelu, pienimuotoinen tapahtuman tuottaminen terveyden edistämisen teemoin.